Θέλετε να προσθέσετε στο site σας το banner του Ελληνικού Καταλόγου Μοντελισμού Τρένου...

Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα μέσα στη σελίδα σας, εκεί που θέλετε να φαίνεται το banner

    

 

Copy the following code into the code of your page, at the place you prefer to put the banner